• Σχέση μεταξύ της ικανοποίησης πελατών και της πίστης

    Η σχέση μεταξύ της ικανοποίησης πελατών και της πίστης είναι μη γραμμική, δηλαδή σε περίπτωση αύξησης της ικανοποίησης επάνω από ένα ορισμένο επίπεδο, η πίστη πελατών θα αυξηθεί γρήγορα.

  • Επίπεδο ικανοποίησης

    H πίστη παραμένει ανεπηρέαστη σχετικά με κάποια υψηλά επίπεδα ικανοποίησης, τα οποία όμως βρίσκονται κάτω από ένα κρίσιμο κατώτατο όριο.