Φροντίστε το προσωπικό σας και εσείς να ενημερώνετε έγκαιρα και αναλυτικά τους πελάτες σας σχετικά με τις πρακτικές επιβράβευσης πελατών.
Ενημερώστε τους πελάτες σας προφορικά, αλλά και στην ιστοσελίδα σας, στο fb page σας και στο εταιρικό σας έντυπο.

Βάλτε στόχους εγγραφής μελών στις ομάδες πελατών σας!
πχ αν είστε ένα πολυσύχναστο εστιατόριο ή κατάστημα λιανικής να έχετε στόχο τα 1000 μέλη/μήνα!

Οι στόχοι που θα βάλετε να είναι εφικτοί για πελάτες που έρχονται συχνά αλλά και για πελάτες που έρχονται λιγότερο συχνά ώστε να αυξήσουν τις επισκέψεις!