Το λογισμικό πρόγραμμα πιστότητας πελατών  μπορεί να οριστεί ως η συνεχώς θετική αγοραστική συμπεριφορά ενός πελάτη προς μια ορισμένη επιχείρηση ή ένα εμπορικό σήμα, σαφώς εμπεριέχει την ικανοποίηση πελατών.

Υπάρχει άμεση επίδραση της ικανοποίησης πελατών στο λογισμικό πιστότητας πελατών.

Κατά συνέπεια, για να δημιουργηθούν πιστοί πελάτες,

είναι αναγκαία η μετακίνηση από την ποιότητα υπηρεσιών στην ικανοποίηση πελατών και στην πίστη των πελατών.

Έχει αναγνωριστεί γενικά τόσο στη θεωρία όσο και στην πρακτική του μάρκετινγκ ότι η πιστότητα των πελατών μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ουσιαστικό περιουσιακό στοιχείο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών.

Πώς θα διασφαλίσετε και θα αυξήσετε αυτή την περιουσία;

Επικοινωνήστε μαζί μας για παρουσίαση

Καλέστε τώρα στο 2105316773, 2410539535