• Αξιολόγηση Πελατών

  Μια δυνατότητα αξιολόγησης πελατών είναι τα διάφορα συστήματα βαθμολόγησης.

 • Πληροφορίες

  Με βάση αυτά και τις πληροφορίες που έχουμε για τους πελάτες οδηγούμαστε σε συμπεράσματα για τις μελλοντικές τους κινήσεις.

 • RFMR

  Ένα από τα γνωστότερα μοντέλα αυτής της οικογένειας είναι το RFMR (Recency, Frequency, Monetary Ratio)

 • Αγορά Προϊόντος

  Η βασική ιδέα του μοντέλου είναι ότι οι πελάτες δεν παρουσιάζουν την ίδια πιθανότητα για την αγορά ενός προϊόντος και ως εκ τούτου, η διαβάθμισή τους.

 • Προβολή

  Θα επιτρέψει τη διαφοροποιημένη προσέγγιση τους ιδιαίτερα μέσω καταλόγων, διαφημιστικών εντύπων κτλ. ώστε να γίνεται ορθολογικότερος καταμερισμός των δαπανών προβολής (Hughes, 1994).

 • Βαθμοί Πελάτη

  Ξεκινώντας από μία αρχική αξιολόγηση/βαθμολόγηση, προστίθενται ή αφαιρούνται βαθμοί για κάθε πελάτη ανάλογα με τη συχνότητα και την αξία των αγορών του.

 • Πόντοι

  Όταν ένας πελάτης έχει πολλούς πόντους η επιχείρηση ξέρει ότι αξίζει να ασχοληθεί περισσότερο μαζί του.

 • Loyalty Point System

  Mε το loyalty point system οδηγούμαστε σε συμπεράσματα για τις μελλοντικές κινήσεις των πελατών.