Πρόγραμμα πίστης πελατών LoyaltyX – με πλαστικές ή/και ψηφιακές κάρτες