Διαθέτουμε Loyalty γέφυρα Softone για σύνδεση με το λογισμικό μηχανογράφησης Softone ERP.