Διαθέτουμε γέφυρα /module με το λογισμικό μηχανογράφησης Megasoft.(loyalty megasoft)