Το σύστημα επιβράβευσης πίστης πελατών Loyaltyx λειτουργεί ως αυτόνομο σύστημα
αλλά αν θέλετε συνδέεται με όλα τα συστήματα μηχανογράφησης και τις ταμειακές μηχανές